Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
Ngày đăng 08/06/2021 | 10:23  | Lượt xem: 90

Ngày 07/6/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và khen thưởng cuộc thi viết về “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2021.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Hai Bà Trưng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Theo đó, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận đến cơ sở được phân công nhiệm vụ cụ thể, hằng năm đăng ký danh hiệu thi đua và hoạt động sáng tạo để cuối năm có cơ sở đánh giá, bình xét thi đua,…

Bà Trần Lưu Hoa - Uỷ viên Ban TV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chủ động đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình tập huấn cán bộ hằng năm. Đặc biệt, tích cực vận động ủng hộ các quỹ đóng góp do Thành phố phát động: Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được hơn 12 tỷ đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt hơn 1 tỷ đồng; ủng hộ hơn 970 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng trao tặng giấy khen cho 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ; trao tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong việc tham gia cuộc thi viết về “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2021.