Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày đăng 21/10/2020 | 11:08  | Lượt xem: 288

Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Công văn số 62-CV/QU ngày 20/10/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(Chi tiết tại đây)