Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối Hành chính sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 17:00  | Lượt xem: 426

Chiều ngày 09/7/2020, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối Hành chính sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Phùng Bích Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận dự và chủ trì hội nghị. Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy và đại diện lãnh đạo 33 tổ chức cơ sở Đảng khối Hành chính sự nghiệp trực thuộc Quận ủy cùng tham gia.

Khối Hành chính sự nghiệp của Quận bao gồm 33 đơn vị, hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, nội chính, … Đảng viên có trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị cao.

Theo đánh giá, 06 tháng đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Ban Thường vụ Quận ủy, công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị khối Hành chính sự nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. 100% các đơn vị nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới từng cán bộ, đảng viên. 33/33 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ (chi bộ) tại đơn vị mình, đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ Quận ủy giao. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa, tạo được ấn tượng, niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tạo tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI.

Trong 06 tháng qua, các đơn vị đã nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, những sự kiện trọng đại, những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, Quận và ngành; duy trì tốt công tác phát triển Đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ tại cơ quan; chủ động, tích cực thực thi những nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Hội nghị ghi nhận những ý kiến quý báu của 06 đồng chí đại diện các đơn vị đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong các hoạt động chuyên môn mà đơn vị đang gặp phải.

Đồng chí Phùng Bích Nga đánh giá cao hoạt động của khối Hành chính sự nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2020. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị cần chú trọng một số nhiệm vụ: tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận, quan tâm tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ (Chi bộ) cơ sở; tăng cường thực hiện chuyên đề năm 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt trong dịp Đại hội Đảng các cấp cũng như các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô.