Quận ủy Hai Bà Trưng sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 05 của Quận ủy gắn với Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 16/03/2023 | 05:30  | Lượt xem: 184

Chiều ngày 16/3/2023, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 05 của Quận ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025” gắn với Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ nhiệm Chương trình; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ nhiệm Chương trình; cùng dự có các thành viên Ban Chủ nhiệm và thành viên Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình 05 của Quận ủy.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, thay mặt cơ quan Thường trực Chương trình 05, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 05 của Quận ủy; các đồng chí cơ quan Thường trực các chuyên đề, đề án báo cáo làm rõ kết quả thực hiện.

Thành viên dự hội nghị phát biểu thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ nhiệm Chương trình điều hành phần thảo luận, các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Chương trình 05 gắn với Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội. Đặc biệt là phân tích, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp để bổ sung thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền điều hành phần thảo luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng - Chủ nhiệm Chương trình biểu dương và ghi nhận đóng góp của các thành viên Ban Chủ nhiệm và Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình 05. Ngay sau khi Quận ủy ban hành Chương trình 05, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã xây dựng Quy chế hoạt động; Phân công nhiệm vụ các thành viên và thành lập Tổ giúp việc của Ban Chủ nhiệm Chương trình. Đồng thời tổ chức quán triệt nội dung Chương trình đến các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn quận; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ và hằng năm; phân công chủ trì các đề án, chuyên đề nhằm cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Chương trình. Hằng năm, Ban Chủ nhiệm Chương trình 05 đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc quận tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Có 11/13 chỉ tiêu đề đảm bảo thực hiện theo kế hoạch hằng năm. Với những tồn tại, hạn chế, Ban Chủ nhiệm Chương trình 05 đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành của Quận cần chủ động, nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục ngay.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Quyết Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Chương trình tiếp thu ý kiến của các thành viên dự Hội nghị để hoàn thiện báo cáo sơ kết. Tổng hợp việc rà soát việc thưc hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình và của các đơn vị được phân công phụ trách chuyên đề, đề án cần bám sát Chương trình 05 của Quận ủy gắn với Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội. Đối với những mục tiêu, chỉ tiêu trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần sự tập trung chỉ đạo, các cơ quan Thường trực báo cáo Ban Chủ nhiệm để tổ chức họp chuyên đề tìm giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

Đồng chí Chủ nhiệm Chương trình nhấn mạnh, Ban Chủ nhiệm Chương trình 05 của quận tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện nhiệm vụ; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hằng năm và cả giai đoạn 2021-2025, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.