Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Ngày đăng 09/04/2020 | 10:33  | Lượt xem: 380

Quận ủy Hai Bà Trưng yêu cầu Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Công văn số 1424-CV/QU ngày 06/4/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

(Xem chi tiết tại đây)