Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 17/04/2020 | 16:20  | Lượt xem: 279

Quận ủy Hai Bà Trưng yêu cầu Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 1430-CV/QU ngày 16/4/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Xem chi tiết tại đây)