Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Ngày đăng 06/04/2020 | 10:33  | Lượt xem: 1285

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đề nghị triển khai Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên địa bàn Quận

Công văn số 393-CV/BTGQU ngày 03/4/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng".

(Xem chi tiết tại đây)