Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Ban ĐKCG tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”
Ngày đăng 13/07/2020 | 16:30  | Lượt xem: 379

Ngày 10 và 11/7/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban ĐKCG tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm tại huyện Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Trong những năm qua, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền vận động thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và Ban ĐKCG quận đặc biệt quan tâm, phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia thực hiện và thu được nhiều kết quả khấn khởi.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, có hình thức tuyên truyền phong phú hơn, trong 02 ngày 10 và 11/7/2020,  Ủy ban MTTQ và Ban ĐKCG của quận tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Giáo xứ Phúc Lãng, huyện Quảng Xương, Giáo xứ Ba Làng, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Tham gia trao đổi kinh nghiệm là những Giáo dân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo của quận. Đoàn đã trao đổi với bà Lê Thị Huyền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam - Chánh xứ Phúc Lãng và các đồng chí lãnh đạo của địa phương. Nhân dịp này, đoàn thăm và tặng quà cho các cháu tại nhà tình thương nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật xứ Ba Làng.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban ĐKCG căn cứ vào tình hình thực tế của quận, dựa trên các tiêu chí cụ thể do Mặt trận Trung ương phát động, tiếp tục xây dựng, tuyên truyền, vận động Giáo dân thực hành đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.