hoạt động đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận Hai Bà Trưng học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (Khóa XII )
Ngày đăng 19/07/2017 | 09:07  | View count: 99

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII)”, ngày 14/7/2017 tại Trung Tâm bồi dưỡng chính trị Quận, Quận uỷ Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lan Duyên: Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận, dự hội nghị còn có 332 đại biểu gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND Quận; Lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các TCCS Đảng trực thuộc; đồng chí cấp ủy viên phụ trách Tuyên giáo, báo cáo viên của các TCCS Đảng trực thuộc; Thành viên tổ Dư luận xã hội Quận; đảng viên Cơ quan Dân, Đảng Quận.

           PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Tại hội nghị đồng chí Cáp Sỹ Phong - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Quận đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (Khóa XII).

          Thay mặt Thường trực Quận ủy, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 12/7/2017 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII)”; đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết của Đảng đã giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, các TCCSĐ thuộc Quận nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đồng chí Phó Bí thư quận ủy yêu cầu các cấp ủy TCCS Đảng trực thuộc Quận vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ Quận, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

                             Lan Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy