hoạt động đảng

Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới quyết tâm xây dựng chi bộ Văn phòng Quận ủy trong sạch, vững mạnh
Ngày đăng 08/08/2017 | 10:42  | View count: 103

Sáng ngày 04/8/2017, được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng, Chi bộ Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

       Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 09/6/2017 của Đảng ủy Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng về “Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020”. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 04/8/2017, Đại hội Chi bộ Văn phòng Quận ủy, nhiệm kỳ 2017 - 2020 chính thức khai mạc. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận và 13 đảng viên là đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

        Đại hội chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trên cơ sở đó, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 có nhiệm vụ bàn, thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới của Chi bộ. Đại hội tiến hành bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định.

       Đồng chí Võ Thị Thanh Nhàn - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ trình tại Đại hội. Nhiều đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Chi bộ với chất lượng cao. Tập trung bàn các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Tại Đại hội, cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng quận, cấp ủy cùng với tập thể chi bộ với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - đổi mới quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh và toàn diện. Sau Đại hội, mỗi đồng chí đảng viên của chi bộ cần quán triệt đầy đủ nội dung và tinh thần của Đại hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.