hoạt động đảng

Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 08/08/2017 | 10:55  | View count: 92

Sáng ngày 03 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 15-CT/TU.

       Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Minh Nguyệt - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Quận, huyện, thị của Ban Tổ chức Thành ủy. Đại biểu của quận có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND, UBND quận; các đồng chí Ủy viên UBKT Quận ủy, Chủ tịch UB MTTQ và Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quận. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dự và chủ trì Hội nghị.

         Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận  quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết và khẳng định đây là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò của TCCS đảng và việc xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCS đảng yếu kém gắn với giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về ANCT - TTATXH trên địa bàn Thành phố, Quận và các phường.

       Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo nhanh tình hình công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở những địa bàn có vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

       Sau phần quán triệt và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận điều hành nội dung thảo luận. Qua thảo luận, về cơ bản các đại biểu đều nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU là đúng, trúng thời điểm, tình hình thực tế hiện nay.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh:

- Việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Quận ủy là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn quận. Đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu, sau hội nghị của Quận, từng tổ chức cơ sở đảng từ quận tới cơ sở tập trung đánh giá thực chất tình hình, chất lượng hoạt động của Đảng bộ, chi bộ mình; chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đánh giá phương thức, hiệu quả hoạt động của tổ chức mình, nhất là tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chị thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy; rà soát, đánh giá cụ thể việc giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc liên quan tới các lĩnh vực như: giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, các vấn đề phức tạp liên quan tới quản lý các tòa nhà chung cư…; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để từ đó dự báo đúng tình hình, nhất là dự báo những địa bàn tiềm ẩn vấn đề, vụ việc phức tạp liên quan tới ANCT - TTATXH, dân sinh bức xúc, vấn đề liên quan tới tôn giáo…

- Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của Nghị quyết 15-NQ/TU và Kế hoạch 51-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của cấp mình, đơn vị mình với phương châm rõ việc, rõ tiến độ, thời gian thực hiện trong năm 2017 và trong cả giai đoạn (báo cáo về Quận ủy trước ngày 15/8/2017). Kế hoạch thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị là căn cứ để Quận ủy kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện và theo dõi việc giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp, tồn đọng của các phường. Hàng tháng, quý, các phường, các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý những vụ việc tồn đọng về Thường trực Quận ủy, không để phát sinh các vụ việc phức tạp mới.