hoạt động đảng

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBND Quận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày đăng 25/08/2017 | 03:59  | View count: 265

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBND Quận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

      Trong các ngày từ 21/6 đến 27/6/2017, đã có các chi bộ Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH,TT&TT, Nội vụ, Tài chính, Thanh tra, LĐTBXH tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 14/15 chi bộ trực thuộc đảng bộ hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

      Đại hội chi bộ có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, những việc đã làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác của quận. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2017-2020; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

     Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBND Quận đã luôn bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và Đảng ủy cơ quan UBND Quận, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, có ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gương mẫu chấp hành kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động “Kỷ cương -  trách nhiệm – tận tình – thân thiện”. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời các chi bộ rất quan tâm tới công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên, đây là mục tiêu xuyên suốt đã được tập thể các chi bộ quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện. 

      Trong nhiệm kỳ tới các chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng viên gương mẫu trong mọi hoạt động để quần chúng học tập và noi theo, đảng viên cần có ý thức trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường không dao động trước khó khăn thách thức, có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

      Các chi bộ đã tiến hành bầu cử bỏ phiếu bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các đồng chí Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đều đạt tỷ lệ 100% phiếu tán thành.

      Đại hội chi bộ của các phòng, ban trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND Quận nhiệm kỳ 2017 -2020 đã thành công tốt đẹp. Phát huy truyền thống đoàn kết với ý chí và quyết tâm cao toàn thể đảng viên trong Đảng bộ sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ UBND Quận nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

                                                                                                      Nguyễn Thị Vân – Phòng VH&TT quận