hoạt động đảng

Hội nghị Báo cáo viên cấp Quận tháng 8 năm 2017
Ngày đăng 31/08/2017 | 10:33  | View count: 141

Ngày 29/8/2017, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp quận định kỳ tháng 8 năm 2017 với hai nội dung “Tình hình chính trị trong nước, quốc tế và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” và “Một số vụ việc nổi bật về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua”.

 

     Thiếu tướng, Phó Giáo sư Lê Văn Cương- Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an truyền đạt những thông tin về tình hình thời sự chính trị- kinh tế nổi bật của quốc tế, đặc biệt là tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; mối quan hệ giữa các nước trong khu vực, những tác động tới ổn định, phát triển của nước ta; tình hình công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), một số vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm thời gian vừa qua.

      Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Trưởng các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc quận, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc các TCCS Đảng; Thành viên tổ Dư luận xã hội Quận; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận; các đồng chí đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân Đảng quận Hai Bà Trưng. Tổng số 332 đại biểu tham dự.

     Hội nghị báo cáo viên là hoạt động định kỳ hàng tháng được Quận ủy Hai Bà Trưng duy trì thực hiện tốt. Thông qua hội nghị, những thông tin chính thống, kèm theo những phân tích, lập luận khoa học, sâu sắc về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị - xã hội trong và ngoài nước, những vấn đề “nóng” được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm được cung cấp tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Quận. Đây là nguồn tư liệu hữu ích giúp hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên của Quận nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tác phong nghề nghiệp, tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Trung ương và địa phương thông qua đó giúp ổn định, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

                                                           Trần Vũ Tú Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy