hoạt động đảng

Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối hành chính sự nghiệp quý III năm 2017
Ngày đăng 06/10/2017 | 10:41  | View count: 207

Chiều ngày 28/9/2017, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối Hành chính sự nghiệp quý III năm 2017

             Đồng chí Đoàn Đình Nguyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy dự và chủ trì hội nghị, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy và đại diện lãnh đạo 36 tổ chức cơ sở Đảng khối Hành chính sự nghiệp trực thuộc Quận ủy đã tham gia buổi làm việc. Khối Hành chính sự nghiệp bao gồm 36 đơn vị, hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, nội chính, …; Đảng viên có trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị cao.

             Theo đánh giá, quý III năm 2017 nói riêng, 9 tháng đầu năm nói chung, tuy còn nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Ban Thường vụ Quận ủy, công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị khối Hành chính sự nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực. 100% các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới từng cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng tiến độ thời gian và yêu cầu chất lượng; làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, những sự kiện trọng đại, những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, Quận và ngành; duy trì tốt công tác phát triển Đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ tại cơ quan; chủ động, tích cực thực thi những nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

            Phát biểu tại hội nghị, một số đồng chí đại diện các tổ chức cơ sở Đảng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong các hoạt động chuyên môn mà đơn vị đang gặp phải. Sau khi nghe ý kiến của đơn vị, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy đã tiếp thu và trực tiếp giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến công tác Xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Nguyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đánh giá cao hoạt động của khối Hành chính sự nghiệp trong quý III. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị cần chú trọng một số nhiệm vụ sau: tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; các chi bộ hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị./.

  Trần Vũ Tú Anh