hoạt động đảng

Quận Hai Bà Trưng được khen thưởng trong hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chỉ thị 20-CT/TW tại Thành ủy
Ngày đăng 09/10/2017 | 04:09  | View count: 165

Sáng ngày 6/10/2017 Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

     Trong năm 5 năm qua thực hiện, Nghị quyết số 21-NQ/TW, và Chỉ Thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, đồng thuận và đạt được một số kết quả tích cực.

      Trước hết, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trong toàn thành phố về BHXH, BHYT đã được nâng lên; coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện, số người tham gia BHXH, BHYT tăng qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô từng bước được cải thiện. Quỹ BHYT bước đầu đã cân đối được thu chi. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm chú trọng.

      Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thực hiện nền nếp, với nhiều hình thức phong phú. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đã được thực hiện kịp thời, hiệu quả, bảo đảm 100% trẻ em trong các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua BHYT; 92% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm dần theo từng năm. Đồng thời, chương trình mục tiêu tiêm chủng mở rộng, hằng năm duy trì đầy đủ 8 loại vắc-xin phòng bệnh cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 99%; Sự đầu tư ngân sách cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và mở rộng xã hội hóa huy động nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, các quỹ từ thiện có liên quan đến trẻ em đã hỗ trợ hiệu quả cho các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần vào kết quả chung của công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố.

      Tại hội nghị sơ kết, BHXH Việt Nam đã tặng Bằng khen cá nhân cho đồng chí Đinh Thị Lan Duyên – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Hai Bà Trưng; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho tập thể Quận ủy Hai Bà Trưng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho tập thể UBND Quận Hai Bà Trưng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Đây cũng là ghi nhận những kết quả của Quận Hai Bà Trưng đã đạt được.Trong thời gian tới quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị.

                                                                                                                                 Ban  Tuyên giáo Quận ủy