hoạt động đảng

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CẤP QUẬN THÁNG 10 NĂM 2017
Ngày đăng 26/10/2017 | 03:29  | View count: 291

Ngày 19/10/2017, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp Quận tháng 10 với sự tham dự của 389 đại biểu là thường trực Quận ủy – HĐND – UBND Quận; trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Quận; lãnh đạo, báo cáo viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 20 phường; thành viên tổ Dư luận xã hội Quận và các đồng chí Đảng viên cơ quan Dân, Đảng Quận.

     Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được tổ chức từ ngày 04/10 – 11/10/2017. Đồng thời, đồng chí cũng phân tích và làm rõ thêm những nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, công tác báo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và về công tác cán bộ được Hội nghị Trung ương sáu tập trung thảo luận.

     Hội nghị đã tập trung lắng nghe và tiếp thu những nội dung thông tin do đồng chí báo cáo viên truyền đạt. Đây là căn cứ để Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể quận Hai Bà Trưng tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII và đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này.

                                                                                       

                                                    Trần Vũ Tú Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy