hoạt động đảng

Hội nghị Giao ban công tác Dư luận xã hội tháng 10 năm 2017
Ngày đăng 27/10/2017 | 03:09  | View count: 252

Chiều ngày 24/10/2017, tại trụ sở cơ quan Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 10 năm 2017. Đồng chí Tạ Thị Thanh Tâm- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì cuộc họp.

     Tại buổi giao ban, các ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm trong tháng 10/2017, trong đó nổi bật như: Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; về Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”; các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991- 01/10/2017), Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017) và kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2017); việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội; kết quả chương trình xây dựng Nông thôn mới; kết quả thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới” trên địa bàn Thành phố; về dự báo các điểm nóng, nhạy cảm trên địa bàn Thành Phố, Quận, phường và những vấn đề khác được dư luận quan tâm (vấn đề giao thông, môi trường, vệ sinh ATTP, tình hình ANCT-TTATXH…).

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thị Thanh Tâm- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trao đổi, định hướng các đồng chí cộng tác viên Dư luận xã hội của Quận về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính đang từng bước có kết quả; vụ việc tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức vẫn đang rất phức tạp… Đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục nắm bắt dư luận nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến dư luận Nhân dân về tình hình ANTT-ATXH trên địa bàn Quận, đặc biệt là những địa bàn có nhiều nhiệm vụ quan trọng, tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp; các hoạt động trong tháng 11/2017, từ đó sàng lọc thông tin và phản ánh chính xác, kịp thời đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng. Các nội dung thông tin sẽ được Ban Tuyên giáo Quận uỷ phân loại, tổng hợp, gửi đến các đồng chí thường trực Quận ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

                                                                  Lan Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy