hoạt động đảng

Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội Quận tháng 02/2018
Ngày đăng 08/03/2018 | 04:09  | View count: 200

Chiều ngày 27/02/2018, tại trụ sở cơ quan Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 02 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Đình Nguyên- Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Duy Hưng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì cuộc họp.

       Tại buổi giao ban, các ý kiến tập trung phát biểu phản ánh các vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm trong tháng 02/2018, trong đó nổi bật như: các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quyết định 102 về xử lý kỷ luật đảng; Quyết định 109 về kiểm tra việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ đảng viên; về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội; các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán; tâm trạng chung của các tầng lớp nhân dân trong dịp tết Nguyên đán; dự báo các điểm nóng, nhạy cảm trên địa bàn Thành phố, Quận, phường và những vấn đề khác được dư luận quan tâm (lễ hội, giao thông, môi trường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…).

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Đình Nguyên- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc nắm bắt và kịp thời phản ánh tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của tổ dư luận xã hội Quận Hai Bà Trưng trong năm 2017 vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Thành phố về kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng; việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” trong toàn thành phố Hà Nội; việc cải cách hành chính có hiệu quả cao; tâm trạng chung của cán bộ, đảng viên dịp cuối năm, không khí đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các vấn đề được dư luận quan tâm để cộng tác viên thực hiện tuyên truyền tại cơ sở. Các nội dung thông tin dư luận sẽ được Ban Tuyên giáo Quận uỷ phân loại, tổng hợp, gửi đến Ban Tuyên giáo Thành ủy và thường trực Quận ủy.

                                                                                                      Lan Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy