Hoạt động HĐND

Hội nghị liên tịch giữa thường trực HĐND-UBND- Uỷ ban MTTQ phường Đồng Nhân

Ngày đăng 20/11/2018 | 05:50 PM
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018, ngày 13/11/2018, tại trụ sở cơ quan phường Đồng Nhân số 14 Phố Đỗ...

Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận khoá XIX

Ngày đăng 20/11/2018 | 09:13 AM
Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND quận khoá XIX

Hội đồng nhân dân phường Đống Mác tổ chức Kỳ họp thứ chín ( kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng 20/11/2018 | 09:01 AM
Thực hiện Thông báo sô 1053-TB/QU ngày 25/10/2018 và Thông báo số 1063-TB/QU ngày 08/11/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về công tác cán bộ. Thực hiện Quyết định số 3422/QĐ-UBND và...

HĐND phường Phố Huế tổ chức kỳ họp thứ Tám lần thứ XII nhiệm kỳ 2015- 2020

Ngày đăng 19/11/2018 | 05:53 PM
Ngày 13/11/2018, HĐND phường Phố Huế tổ chức thành công kỳ họp thứ Tám, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ phường Phạm Đình Hổ tổ chức họp thông qua nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Tám HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng 12/11/2018 | 04:25 PM
Ngày 08/10/2018, tại trụ sở HĐND-UBND phường số 2 Tăng Bạt Hổ, hội nghị liên tịch giữa thường trực HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ phường đã tổ chức thông qua nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp...

Phiên họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 05/11/2018 | 04:37 PM
Ngày 30/10/2018, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận phục...

Thực hiện giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND phường Quỳnh Mai tháng 10/2018

Ngày đăng 31/10/2018 | 04:33 PM
Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 31/10/2018, thường trực HĐND phường Quỳnh Mai tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi...

Thường trực HĐND phường Phạm Đình Hổ tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn phường

Ngày đăng 29/10/2018 | 05:01 PM
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 20/9/2018 của Thường trực HĐND phường Phạm Đình Hổ, ngày 24/10/2018, tại Trụ sở HĐND-UBND phường - số 2 Tăng Bạt Hổ, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên...

HĐND phường Thanh Nhàn họp phiên giải trình về công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu

Ngày đăng 23/10/2018 | 01:16 PM
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Thường trực HĐND phường Thanh Nhàn, ngày 18/10/2018, tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình về...

HĐND phường Quỳnh Lôi khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên giải trình về công tác giảm nghèo

Ngày đăng 23/10/2018 | 01:08 PM
Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND phường Quỳnh Lôi khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức phiên giải trình về công tác giảm nghèo, cận nghèo, chăm lo các gia đình chính sách trên...