Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 30/11/2020 | 15:33  | Lượt xem: 577

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ HĐND quận Hai Bà Trưng cuối năm 2020, từ ngày 23 đến 25/11/2020, Thường trực HĐND Quận tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; chương trình kỳ họp thường lệ HĐND quận cuối năm 2020; báo cáo của UBND quận về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND quận; báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND quận năm 2020; tiếp thu ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri tham dự hội nghị đều cơ bản nhất trí, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn Quận, đồng thuận với báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri của UBND Quận và ghi nhận những đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri cũng như trong chương trình kỳ họp của HĐND Quận.

Từ sau Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, theo từng giai đoạn, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chưa có trong tiền lệ để phòng, chống dịch. Nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng Thành phố khống chế dịch bệnh.

Năm 2020, Quận dự kiến hoàn thành 16/21 chỉ tiêu KT-XH (trong đó 11/11 chỉ tiêu Thành phố giao, 05/10 chỉ tiêu HĐND quận giao thêm). UBND Quận tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch Covid- 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác chuẩn bị góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng được củng cố; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện chi trả kịp thời, nhanh chóng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;...

Qua tổng hợp tại 08 hội nghị, HĐND quận ghi nhận ý kiến cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; công tác đầu tư, công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh; công tác an sinh xã hội;… Trong đó có những ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng của quận và UBND 18 phường tiếp thu, trao đổi, giải trình ngay tại hội nghị.

Đại diện các Tổ đại biểu HĐND Quận phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi tới UBND quận và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lới theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.