Đồng chí Phan Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận làm việc với Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 07/05/2021 | 16:38  | Lượt xem: 1553

Ngày 06/5/2021, tại trụ sở Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp về công tác thu ngân sách Nhà nước; thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp; tham mưu xây dựng đề án, chuyên đề thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy. Cùng dự có lãnh đạo Chi cục thuế quận, đội trưởng các đội thuế, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận biểu dương tập thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế đã nỗ lực, có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay (từ 01/01/2021 đến 30/4/2021, tổng thu ngân sách đạt trên 5.087 tỷ đạt 48,9% kế hoạch). Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, tập thể Ban lãnh đạo cùng cán bộ, công chức Chi cục cần làm tốt công tác chủ động dự báo tình hình, bám sát chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục thuế; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận trong thực hiện nhiệm vụ. Chi cục Thuế cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: Duy trì chế độ thông tin báo cáo công tác thu ngân sách hàng tuần gửi UBND quận để kịp thời được chỉ đạo, phối hợp. Rà soát các trường hợp được hưởng chính sách giãn nộp thuế; xác định rõ đối tượng gia hạn nộp thuế (theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính Phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế nhu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021); xây dựng kịch bản thu ngân sách, khai thác các nguồn thu bù đắp trên địa bàn trong điều kiện dịch Covid-19, tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh; nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2021.

Đối với việc chủ trì tham mưu xây dựng đề án, chuyên để thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc “Phát triển kinh tế quận nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025”: (1)  Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn quận”; (2) Chuyên đề “Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quản lý, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách  được giao hàng năm”, Chi cục Thuế khẩn trương xây dựng đề cương, đề cương chi tiết, thu thập tài liệu, đánh giá, dự báo xây dựng dự thảo đề án, chuyên đề trình Thường trực Quận ủy, Ban Thường cụ Quận ủy thông qua, đảm chất lượng và tiến độ thực hiện.