Giấy triệu tập kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 12/06/2020 | 11:56  | Lượt xem: 502

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 14 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Giấy triệu tập số 38/TrT-HĐND ngày 12/6/2020 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 14 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

(Xem chi tiết tại đây)