Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 30/11/2020 | 15:01  | Lượt xem: 875

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Giấy triệu tập số 96/TrT-HĐND ngày 27/11/2020 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

(Xem chi tiết tại đây)