HĐND phường Đống Mác tổ chức thực hiện chuyên đề sáng tạo năm 2019 về thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Ngày đăng 19/08/2019 | 17:09  | Lượt xem: 200

Ngày 15/8/2019, HĐND phường Đống Mác tổ chức chuyên đề sáng tạo năm 2019 việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính Trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” với nội dung giám sát công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019 của UBND phường.

Tới dự có các đồng chí Phan Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lương Sơn Hùng - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các ông bà Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, thành viên pháp chế HĐND phường và công chức Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính.

Đồng chí Lương Sơn Hùng - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban pháp chế HĐND phường thông báo kế hoạch giám sát công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019 của UBND phường. Đồng chí Lương Phương Thúy - Phó chủ tịch UBND trình bày báo cáo về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019 của UBND phường. Báo cáo nêu bật kết quả đã làm được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Các thành viên trong đoàn giám sát đặt câu hỏi làm rõ thêm nội dung trong báo cáo. Đoàn giám sát tiến hành kiểm tra các hồ sơ UBND phường cung cấp và tổ chức kết luận giám sát. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019 của UBND phường Đống Mác về cơ bản đã thực hiện tốt, bộ phận 1 cửa có nội quy, quy chế đầy đủ, có quyết định phân công rõ ràng, hệ thống số sách đảm bảo, thu phí đúng quy định; yêu cầu tăng cường hơn nữa đối với công tác chuyên môn, đặc biệt là nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hoàn thiện hơn và mang đến sự hài lòng cho người dân.

Lương Sơn Hùng - Ban pháp chế HĐND phường Đồng Mác