HĐND quận Hai Bà Trưng triển khai khảo sát việc chấp hành pháp luật về công tác thu thuế đất phi nông nghiệp, giám sát chấp hành các quy định trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Ngày đăng 09/06/2022 | 09:38  | Lượt xem: 118

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, trong khoảng thời gian cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận thực hiện khảo sát việc chấp hành pháp luật về công tác thu thuế đất phi nông nghiệp, giám sát việc chấp hành các quy định trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đoàn khảo sát, giám sát tại các đơn vị: Phường Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du, Đống Mác, Cầu Dền; Phòng Lao Động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế quận về việc chấp hành pháp luật trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và việc chấp hành các quy định trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đoàn giám sát, khảo sát do đồng chí Bùi Thanh Tùng - Quận ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận làm Trưởng đoàn, cùng tham gia đoàn có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND quận, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Văn phòng HĐND&UBND quận và cán bộ, công chức tại các đơn vị nơi đoàn đến thực hiện giám sát, khảo sát.

Đoàn làm việc tại phường Cầu Dền

 Việc giám sát, khảo sát nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành pháp luật trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn quận, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.