Hội nghị giao ban quý II/2020 giữa Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng với Thường trực HĐND 18 phường
Ngày đăng 12/05/2020 | 11:09  | Lượt xem: 580

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2020 với Thường trực HĐND 18 phường nhằm đánh giá kết quả hoạt động HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng trong 05 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2020; công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thường lệ HĐND giữa năm 2020 và phát động phong trào thi đua công tác HĐND.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND quận, cùng dự còn có Trưởng, phó hai Ban HĐND quận, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND các phường.

Hội nghị nhất trí đánh giá, công tác hoạt động HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng trong 05 tháng đầu năm 2020, với sự chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thường trực HĐND quận, phường theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong 05 tháng đầu năm 2020, HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chủ động triển khai các nội dung trong Chương trình công tác năm 2020, đặc biệt phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; tập trung triển khai hiệu quả giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận; thực hiện nghiêm túc lịch giám sát, khảo sát, lịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND.

Chính quyền quận và phường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế người từ vùng dịch, nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện phòng chống dịch bệnh và việc cách ly toàn xã hội trong phòng chống dịch Covid-19, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Do vậy, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn quận hoàn toàn được kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục tin tưởng, ủng hộ vào chính quyền và chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh và cách ly toàn xã hội, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thường trực quận tập trung hướng dẫn phường Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ để chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định.

Thường trực HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND 18 phường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong quý III, IV/2020: Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ HĐND giữa năm 2020, đảm bảo theo đúng quy định, đổi mới, thiết thực và hiệu quả; lựa chọn nội dung để tổ chức phiên giải trình, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực; thực hiện phiên họp của Thường trực HĐND theo nội dung, chương trình đã đề ra; tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch giám sát, khảo sát. Phối hợp phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận; tiếp công dân của đại biểu HĐND quận và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân.

Thường trực HĐND quận phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch giám sát, khảo sát; tập trung rà soát, phân loại, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Khuyến khích Thường trực các phường lựa chọn nội dung để tổ chức phiên giải trình, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đây là điểm nhấn đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và của cá nhân các đại biểu HĐND trong việc bình xét thi đua, khen thưởng.