Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI và sau kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX
Ngày đăng 23/12/2022 | 16:00  | Lượt xem: 326

Sáng ngày 22/12/2022, tại trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng, Tổ đại biểu HĐND Thành phố Đơn vị bầu cử số 4 cùng Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố và kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND Quận.

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HĐND Thành phố; bà Hồ Vân Nga - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố; ông Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; bà Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Thường trực HĐND quận; Lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo hai Ban HĐND và Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND quận; Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và trên 100 cử tri thuộc 18 phường.

Tại hội nghị, Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI gồm một số nội dung: HĐND thành phố đã xem xét 20 báo cáo, biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng, liên quan đến dân sinh như: Mức xử phạt đối với các vi phạm lĩnh vực văn hóa; cơ chế, chính sách, mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách; chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa… Việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022; Chương trình phát triển thanh niên TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030; Quy định tên gọi, quy trình thủ tục, điều kiện xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2023; Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố; định mức phân bổ ngân sách của TP. Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thành phố với 22 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu... Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND thành phố, tại kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề: Tái chất vấn tiến độ thực hiện một số dự án, công trình được UBND thành phố và các cơ quan cam kết tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố; chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đại diện Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng cũng đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND quận trong đó: Tại kỳ họp thứ 6 HĐND quận đã xem xét 20 báo cáo và biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết thường kỳ, 02 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023, Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2023, Nghị quyết về phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND 18 phường năm 2023, Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án do UBND quận trình, Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND quận trong năm 2023, Nghị quyết về kết quả giám sát của các đoàn giám sát HĐND quận năm 2022; bổ sung chương trình giám sát năm 2023 và thành lập đoàn giám sát của HĐND quận trong 6 tháng đầu năm 2023. Kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa XX đã dành ngày làm việc thứ hai của kỳ họp để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Người hỏi ngắn, gọn, rõ ràng, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn. Đã có tổng số 10 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận; Các đồng chí lãnh đạo UBND quận; Trưởng các phòng ban, ngành thuộc quận đã tham gia trả lời chất vấn, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quận quan tâm.

Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã tổng hợp được 07 ý kiến của cử tri (gồm 06 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị và 01 ý kiến gửi tới hội nghị bằng văn bản) phản ảnh, kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng. Các ý kiến, kiến nghị của tri thuộc thẩm quyền thành phố đã được ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HĐND Thành phố tiếp thu, trả lời tại hội nghị và sẽ tiếp tục được chuyển tới UBND Thành phố, các ban ngành có liên quan để tiếp tục làm rõ, giải quyết và trả lời cử tri; đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND quận đã được ông Nguyễn Mạnh Hùng - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND quận thay mặt lãnh đạo UBND quận tiếp thu, trả lời tại hội nghị.