Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng triển khai nội dung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường” năm 2023
Ngày đăng 04/01/2023 | 16:20  | Lượt xem: 246

Ngày 30/12/2022, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND quận được thành lập tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND quận giám sát về “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường” đã triển khai kế hoạch giám sát tới Chủ tịch UBND 18 phường trên địa bàn quận.

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND quận gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn cùng các thành viên gồm lãnh đạo và ủy viên ban Pháp chế, ban Kinh tế xã hội HĐND quận.

Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Phương triển khai kế hoạch

Theo Kế hoạch số 178/KH-ĐGS được ban hành ngày 26/12/2022, Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường trong giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2023 gồm nhiều nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xử phạt vi phạm hành chính, việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan tới công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ phụ trách, tham mưu quyết định phạt vi phạm hành chính, việc theo dõi quản lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính,... của Chủ tịch UBND các phường; Tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn các phường, kết quả xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành và nguyên nhân, việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính,...; việc giải quyết đơn thư liên quan tới quyết định xử phạt vi phạm hành chính,...

 Nội dung giám sát nhằm đánh giá đúng những ưu điểm thuận lợi, khó khăn cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận, đồng thời nêu ra những kiến nghị, đề xuất, những giải pháp khắc phục đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận.

Dự kiến Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận sẽ thực hiện giám sát qua báo cáo của các đơn vị và giám sát trực tiếp tại cơ sở trong Quý II/2023.