Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 08/12/2020 | 09:32  | Lượt xem: 897

Sáng ngày 04/12/2020, HĐND quận Hai Bà Trưng khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận, bầu bổ sung Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND quận tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đinh Thị Lan Duyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khóa XIX.

Sau khi thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa XIX đối với ông Trần Quyết Thắng, HĐND quận bầu ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Tỷ lệ trúng cử 100% - 35/35 đại biểu nhất trí).

HĐND quận Hai Bà Trưng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Đại Phong - Nguyên Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu ông Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND quận giữ chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 (Tỷ lệ trúng cử 100% - 35/35 đại biểu nhất trí).

Tại kỳ họp, HĐND quận cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cáp Sĩ Phong; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận nhiệm kỷ 2016-2021 đối với: ông Nguyễn Duy Sơn - Nguyên Trưởng phòng Nội vụ; bà Trần Lưu Hoa - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục & đào tạo; bà Phạm Thị Hiền - Nguyên Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin. Đồng thời, HĐND quận bầu bổ sung Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin; ông Cấn Văn Đa - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo; bà Lê Bích Hằng - Trưởng phòng Nội vụ.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Đinh Thị Lan Duyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Bí thư thường trực Quận ủy, nguyên Chủ tịch HĐND quận trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đồng hành, hợp tác, giúp đỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND, UBND quận trong quá trình công tác tại quận. Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên tin tưởng và chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.