Kỳ họp thứ Hai HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 27/07/2021 | 11:09  | Lượt xem: 843

Sáng ngày 23/7/2021, HĐND quận Hai Bà Trưng khai mạc kỳ họp thứ Hai HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND quận Hai Bà Trưng tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND quận.

Từ đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô Hà Nội. Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội, nhất là y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa,… và đời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước những khó khăn, thách thức đó, Chính quyền các cấp cùng sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc, sự vào cuộc quyết liệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy, chủ động và linh hoạt trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid -19. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid - 19, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó triển khai nhiều phương án, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid, bảo đảm sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân; các tổ chức và nhân dân trên địa bàn quận chấp hành nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh, ổn định cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

HĐND quận cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng của quận và phường trên tuyến đầu phòng, chống dịch; sự ủng hộ, ý thức chấp hành, chia sẻ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thắng lợi này là kết quả của tinh thần quyết tâm cao, sự thống nhất trong hành động và ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị; thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước và tinh thần tương thân, tương ái, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch Covid- 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Thành phố và Quận ủy giao. Chính quyền quận đã triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tổng số thu ngân sách trên địa bàn Quận 6 tháng đầu năm 2021 là trên 6 nghìn 200 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020. Quận chủ động xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cấp thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, công tác phục vụ bầu cử và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho nhân dân; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường từ quận tới cơ sở. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Do đó, tại kỳ họp thứ Hai, trên tinh thần đánh giá toàn diện, khách quan, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại để có những giải pháp khắc phục. Các đại biểu HĐND quận đã tập trung thảo luận nhất trí tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trọng tâm, để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực để phát triển kinh tế, trong điều kiện vừa tập trung phòng, chống dịch bênh Covid 19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của cả năm 2021.

Đổi mới hoạt động kỳ họp HĐND, trước khi đại biểu xem xét thông qua các nghị quyết, Chủ tọa đều tổ chức phiên thảo luận, để các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm của mình, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nêu vấn đề để UBND quận và các cơ quan có liên quan giải trình, làm rõ, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả, đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện, cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu trong từng nghị quyết, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2021. Tại kỳ họp đã có 11 đại biểu đăng ký phát biểu, phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ và trách nhiệm. Đại biểu hỏi ngắn gọn, rõ ràng với nội dung là những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm; 3 Ủy viên UBND quận (Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ; Trưởng Công an quận), Chi cục trưởng Chi cục thuế và 02 phó Chủ tịch UBND quận tiếp thu trả lời, trao đổi và làm rõ thông tin đến các đại biểu, nội dung trả lời cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND quận đã thảo luận và biểu quyết thông qua 43 nghị quyết. Kỳ họp thứ Hai HĐND quận Hai Bà Trưng đã thành công tốt đẹp, HĐND quận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và các đoàn thể quận tích cực ủng hộ và nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.