Nghị quyết kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 06/07/2020 | 10:00  | Lượt xem: 683

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành các Nghị quyết kỳ họp thứ 14

Ngày 25/6/2020, Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành các Nghị quyết kỳ họp thứ 14.

Mục lục nghị quyết

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND