Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Lắp đặt hệ thống camera tăng cường năng lực quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 24/12/2019 | 17:31  | Lượt xem: 412

Hội đồng nhân dân quận ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Lắp đặt hệ thống camera tăng cường năng lực quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Lắp đặt hệ thống camera tăng cường năng lực quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)