Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 24/12/2019 | 17:27  | Lượt xem: 382

Hội đồng nhân dân quận ban hành Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)