Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 16/09/2019 | 06:00  | Lượt xem: 255

Ngày 13/9/2019, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đối với các điểm nhà, đất là tài sản công hiện đang bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, sai mục đích trên địa bàn quận.

Tại phiên giải trình, có 15 lượt đại biểu HĐND quận với 15 câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình và đề xuất một số giải pháp thực hiện; có 06 đồng chí Ủy viên UBND quận, lãnh đạo các đơn vị có liên quan, 05 đồng chí Chủ tịch UBND phường báo cáo giải trình làm rõ.

Thay mặt UBND quận, đồng chí Cáp Sĩ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận cảm ơn và làm rõ thêm các ý kiến của thường trực và các đại biểu HĐND quận. Đồng chí khẳng định: “Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đối với các điểm nhà, đất là tài sản công hiện đang bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, sai mục đích trên địa bàn quận, đảm bảo tài sản công được sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát lãng phí; tiếp tục quan tâm đầu tư và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại các điểm đất công, đảm bảo đầu tư đúng mục đích và có hiệu quả.

Phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của UBND quận trong quản lý đối với các điểm nhà, đất là tài sản công hiện đang bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, sai mục đích trên địa bàn quận; đánh giá cao trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tham gia đặt câu hỏi và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường tham gia giải trình thể hiện nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của đại biểu. Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận tiếp tục có nhiều giải pháp và lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện để công tác quản lý, sử dụng đối với các điểm nhà, đất là tài sản công hiện đang bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, sai mục đích trên địa bàn quận ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực.

Thường trực, hai Ban, 08 Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác này đến cuối năm 2019.

Vũ Đức Tuynh - Văn phòng HĐND&UBND quận