Phiên họp tháng 6 năm 2020 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 18/06/2020 | 15:03  | Lượt xem: 368

Ngày 17/6/2020, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp tháng 6/2020 của thường trực HĐND quận, cùng dự có các đồng chí trong thường trực HĐND quận, phó hai Ban HĐND quận, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Chương trình số 147/CTr- HĐND ngày 31/12/2020 về nội dung các phiên họp của Thường trực trong năm 2020, ngày 17/6/2020, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp tháng 6/2020 của thường trực HĐND quận, cùng dự có các đồng chí trong thường trực HĐND quận, phó hai Ban HĐND quận, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận.

 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND quận xem xét, đánh giá cho ý kiếm vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND quận như: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; thông qua chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND quận; phê chuẩn tống quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. Bên cạnh đó, HĐND quận thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND quận và đông đảo cử tri trong quận quan tâm.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận yêu cầu: Hai Ban HĐND quận tập trung triển khai công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Văn phòng HĐND&UBND quận tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh các báo cáo, chương trình…trình Thường trực HĐND quận ký ban hành. Cùng với đó chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ đảm bảo thành công của kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XIX.