Quyết định công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 27/05/2021 | 17:20  | Lượt xem: 835

Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 07/UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

(Chi tiết tại đây)