Về việc tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của đại biểu Hội đồng Nhân dân quận khóa XX
Ngày đăng 27/07/2021 | 10:41  | Lượt xem: 691

Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo việc tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của đại biểu Hội đồng Nhân dân quận khóa XX.

Công văn số 73/HĐND-VP ngày 22/7/2021 của Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của đại biểu Hội đồng Nhân dân quận khóa XX.

(Chi tiết tại đây)