Hoạt động HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 trong năm 2018
Ngày đăng 02/01/2018 | 10:23

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 trong năm 2018