Hoạt động HĐND

HĐND phường Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 03/01/2018 | 02:17

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, HĐND phường Minh Khai đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự kỳ họp có ông Trần Quyết Thắng - thường vụ Quận ủy, trưởng ban tổ chức Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, 25/25 Đại biểu HĐND, đại diện Bí thư 12 chi bộ địa bàn dân cư, trưởng ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư và đại biểu đại diện cử tri.

       Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình của HĐND, UBND phường, thông báo xây dựng chính quyền của UB MTTQ phường. Năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của phường cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, được UBND Quận khen thưởng “Tập thể lao động tiên tiến”.

       Tại kỳ họp, ông Trịnh Lê Đức - Chủ tịch UBND phường đã có phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường, ý kiến đóng góp, xây dựng của các vị đại biểu HĐND và các quý vị đại biểu tham dự kỳ họp. Năm 2018, tập thể lãnh đạo UBND phường sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của phường.

       Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm , kỳ họp thứ 5 HĐND phường Minh Khai khóa IX đã thành công tốt đẹp. HĐND phường Minh Khai đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường Minh Khai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai nhiệm kỳ 2016 – 2021; nghị quyết về việc thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Việt Hùng và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018; phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và tình hình thu chi ngân sách 11 tháng năm 2017.

 

                   Giang Vũ- phường Minh Khai