Hoạt động HĐND

Thường trực HĐND Phường Đồng Nhân tổ chức họp giao ban quý I/2018
Ngày đăng 04/04/2018 | 10:17

Ngày 28/3/2018, Thường trực Hội đồng nhân phường Đồng Nhân tổ chức họp giao ban quý I/2018 tại trụ cơ quan phường Đồng Nhân.

              Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - PCT HĐND, các đồng chí đại diện đại biểu HĐND ở 05 đơn vị bầu cử.

              Qua báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐND phường đánh giá cao những kết quả đạt được của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND phường  và các đại biểu HĐND phường trong quý I, cụ thể như : Hội nghị đánh giá Quý I /2018 Thường trực HĐND, 2 Ban và các đại biểu HĐND phường đã lãnh đạo tốt trong việc chỉ đạo tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết năm 2017; Hàng tháng đều chức họp Thường trực HĐND theo Luật định; Thường trực, các ban và các đại biểu HĐND phường đã thực hiện giám sát thường xuyên, thực tế việc triển khai, thực hiện  Nghị quyết HĐND và triển khai các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.

          Để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục khó khăn hạn chế và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại cơ quan, chủ động tham gia công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; rà soát việc trả lời, ý kiến, kiến nghị cử tri; tổ chức họp giao ban định kỳ và tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 HĐND phường vào trung tuần tháng 6.

          Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự họp; chỉ đạo 2 Ban HĐND tiếp tục nghiên cứu thẩm tra các báo cáo, tờ trình và đề nghị các đại biểu dự Hội nghị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch triển khai kịp thời, đầy đủ các công việc đạt hiệu quả cao.

                                     Nguyễn Thị Thu Huyền – HĐND phường Đồng Nhân