Hoạt động HĐND

Thường trực HĐND – UBND – UB.MTTQ phường Phạm Đình Hổ họp liên tịch thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND phường Phạm Đình Hổ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 09/05/2018 | 08:58

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân phường về tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018; Ngày 07/5/2018, thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ phường tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND phường Phạm Đình Hổ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Tại cuộc họp, các thành viên đã nhất trí thông qua nội dung của kỳ họp bao gồm: các báo cáo và tờ trình của HĐND, UBND phường, thông báo kết quả hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBMTTQ phường; những kiến nghị với HĐND và UBND phường.

            Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ bảy HĐND phường, hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18/5/2018. Nội dung tiếp xúc cử tri gồm: Báo cáo kết quả hoạt động và chương trình giám sát của HĐND phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND phường khóa IX; Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thu thập ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm. 

             Lãnh đạo các cơ quan HĐND, UBND, UBMTTQ phường nhất trí thông qua nội dung phân công công tác chuẩn bị kỳ họp cho từng cơ quan, bộ phận. Đồng chí Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐND phường lưu ý các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ phường cần thể hiện đầy đủ, rõ ràng, đánh giá đúng thực trạng tình hình, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 để đại biểu HĐND đủ thông tin khi nghiên cứu tài liệu, làm cơ sở cho HĐND xem xét, quyết định sát, đúng các vấn đề tại kỳ họp. Báo cáo của Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế cần bám sát thực tế, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xem xét báo cáo tại kỳ họp để đưa ra các nội dung thuyết trình với HĐND phường, đặc biệt, làm rõ cơ sở pháp lý, giải pháp thực hiện, kiến nghị những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban để các đại biểu HĐND phường thảo luận tập trung vào các vấn đề trọng tâm.

                                                           Trần Thị Ngọc Tú – PCT HĐND phường