Hoạt động HĐND

Hội nghị tập huấn, giao ban quý II/2018 giữa Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng với Thường trực HĐND 20 phường
Ngày đăng 15/05/2018 | 08:00

        Ngày 10/5/2018, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị Giao ban công tác quý II/2018 và tập huấn chuyên đề “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thẩm tra, giám sát tài chính - ngân sách của HĐND các cấp”. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND quận, thành viên hai Ban HĐND quận; các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch, Trưởng, phó hai Ban HĐND 20 phường.

       Thay mặt Thường trực HĐND quận, đồng chí Bùi Thanh Tùng - Quận ủy viên, phó Chủ tịch HĐND quận báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng tháng 4/2018. Trong đó nhấn mạnh và đề nghị Thường trực HĐND các phường quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong quý III, IV/2018 như: Thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo đúng nội dung, tiến độ; chuẩn bị các nội dung, chương trình để tổ chức thành công kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2018; lựa chọn, xem xét, thống nhất nội dung để tổ chức phiên giải trình; thực hiện phiên họp của Thường trực HĐND theo nội dung, chương trình đã đề ra; tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch giám sát, khảo sát;  tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND. Phối hợp phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận; tiếp công dân của đại biểu HĐND quận và đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân.

       Thực hiện nội dung chương trình Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hưng – Cán bộ Sở Tài chính thành phố Hà Nội đã hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thẩm tra, giám sát tài chính - ngân sách của HĐND các cấp. Trong quá trình thảo luận, giải đáp ý kiến của đại biểu dự Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hưng đề nghị các vị đại biểu HĐND cần chủ động cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới ban hành của Trung ương, Thành phố về tài chính, ngân sách, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ chi ngân sách; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính…Qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng