Hoạt động HĐND

Phường Trương Định tổ chức kỳ họp thứ Bảy, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 13/06/2018 | 03:12

Sáng ngày 8/6/2018, Hội đồng nhân dân phường Trương Định tổ chức kỳ họp thứ Bảy, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân phường.

      Tới dự kỳ họp có bà Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, ông Nguyễn Hoành Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, các ông bà uỷ viên thường vụ Đảng uỷ, thường trực Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường, trưởng ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư cùng 24 vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe thường trực Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả giám sát, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các báo cáo của Uỷ ban nhân dân phường về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường tham gia xây dựng chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2018.

      Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường, miễn nhiệm chức danh Phó ban kinh tế - xã hội đối với đại biểu Lê Hoài Hương. Hội đồng nhân dân phường đã bầu ông Nguyễn Hữu Giám - giữ chức danh Phó ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Tại kỳ họp, có 3 ý kiến phát biểu với các nội dung chủ yếu về công tác quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng đường vành đai II, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Ông Nguyễn Hoành Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đã tiếp thu và giải trình, làm rõ các vấn đề đặt ra tại kỳ họp.

     Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân phường Trương Định khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng Luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc phường. Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018, Nghị quyết về phê chuẩn thu - chi ngân sách năm 2017, phân bổ bổ sung dự toán thu - chi ngân sách cuối năm 2018 và nhiệm vụ thu chi cuối năm 2018. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường.

                                                               Lương Vân Anh- UBND Phường Trương Định