Hoạt động HĐND

Hội đồng nhân dân phường Phạm Đình Hổ tổ chức kỳ họp thứ bảy nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 13/06/2018 | 03:34

Ngày 08/6/2018, tại hội trường số 2 phố Tăng Bạt Hổ, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phạm Đình Hổ khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ bảy.

    Ngày 08/6/2018, tại hội trường số 2 phố Tăng Bạt Hổ, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phạm Đình Hổ khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ bảy.

 Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã thông qua tờ trình của Ban Kinh tế - Xã hội, nhất trí 100% với việc để bà Nguyễn Thị Vân Anh thôi giữ chức danh Phó ban Kinh tế - Xã hội và bầu bổ sung bà Phạm Thị Bình Minh giữ chức danh Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.

     Sau khi nghe các báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của UBND phường, báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ bảy....phiên chất vấn kéo dài 90 phút với 3 vị đại biểu tập trung vào các vấn đề phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực chưa hợp lý, các báo cáo còn chưa khớp số liệu, đề nghị giải thích rõ một số số liệu về chỉ tiêu thu thuế, phạt vi phạm về trật tự đô thị, đề nghị phân bổ thêm ngân sách 6 tháng cuối năm cho các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, quản lý giáo dục ngoài công lập, ...Thay mặt thường trực UBND phường, đồng chí Chủ tịch UBND phường và đồng chí trưởng công an phường đã giải đáp các ý kiến của các đại biểu.    

     Cuối kỳ họp, các đại biểu đã quyết nghị thông qua một số vấn đề: thông qua báo cáo của 6 tháng đầu năm của UBND phường, thông qua quyết toán thu chi ngân sách năm 2017, thông qua tờ trình phân bổ nguồn kết dư năm 2017 sang năm 2018 và thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND phường.

 

                                                      Đào Văn Sơn – UBND phường Phạm Đình Hổ