Hoạt động HĐND

Phường Bạch Mai tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 7, khóa IX.
Ngày đăng 03/07/2018 | 10:35

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, HĐND phường Bạch Mai đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa IX nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

     Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; các ông bà, đại biểu HĐND phường, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các ông (bà) Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT 09 địa bàn dân cư của phường.

     Tại kỳ họp, chủ tọa báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội phường Bạch Mai tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách đạt 45,65% so với kế hoạch năm, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh dạt  67,05% kế hoạch . Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng; quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định.

     Trong phần thảo luận, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Biện pháp tăng cường quản lý trật tự xây dựng - đô thị -  tài nguyên môi trường; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm văn minh đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

     Tại kỳ họp, có 05 ý kiến chất vấn trực tiếp từ các vị đại biểu HĐND phường. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ và trách nhiệm. Đại biểu chất vấn ngắn gọn, rõ ràng các nội dung mà cử tri và nhân dân trên địa bàn quan tâm, bức xúc. Các nội dung trả lời chất vấn cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp.

    Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời chất vấn, thể hiện quyết tâm trong việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018 mà Nghị quyết HĐND phường đề ra.

     HĐND phường Bạch Mai đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019; Nghị quyết về nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018.

     Kết thúc kỳ họp, Ông Tạ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐND phường  đề nghị các đại biểu HĐND phường phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong nhân dân, gương mẫu, xứng đáng là người đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

                                                                                     Nguyễn Tất Thắng- UBND phường Bạch Mai