Hoạt động HĐND

Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề quý III/2018 về “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND
Ngày đăng 13/09/2018 | 09:42

Ngày 11/9/2018, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề quý III/2018 về “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND”.

              Chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND quận, cùng dự có đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí trưởng, phó hai Ban HĐND quận; đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND 20 phường. 

             Tại Hội nghị Thường trực HĐND quận đã trao đổi, hướng dẫn Thường trực 20 phường về các nội dung trong việc thực hiện phiên giải trình. Giải trình là nội dung quan trọng và thiết thực trong hoạt động của Thường trực HĐND giữa hai kỳ và là hoạt động giám sát hiệu quả cao. Vì vậy, việc lựa chọn nội dung giải trình và công tác chuẩn bị rất quan trọng, là khâu then chốt có tính quyết định đối với chất lượng, hiệu quả và thành công mỗi phiên giải trình; kết luận phiên giải trình cần phải rõ ràng, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục, nêu rõ trách nhiệm và lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể. Việc tổ chức thành công phiên giải trình sẽ tiếp tục cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

                 Thường trực HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND 20 phường xem xét, lựa chọn, thống nhất nội dung để tổ chức phiên giải trình đảm bảo theo đúng quy đinh của Luật và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo đúng nội dung, tiến độ; chuẩn bị các nội dung, chương trình để tổ chức thành công kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2018.

Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng