Hoạt động HĐND

Ban Pháp chế HĐND phường Phạm Đình Hổ giám sát việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018-2019 phường Phạm Đình Hổ
Ngày đăng 26/09/2018 | 12:56

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BPC ngày 20 tháng 8 năm 2018; Kế hoạch số 01/KH-BPC ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ban Pháp chế về về việc "Giám sát chuyên đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018-2019", Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND Phường Phạm Đình Hổ đã tiến hành giám sát trên văn bản, tổ chức giám sát tại các địa bàn Tổ dân phố và nghe đại diện Ban chỉ huy Quân sự phường báo cáo giải trình về "Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018-2019".

       Ban pháp chế đã thống nhất, đánh giá và kết luận công tác "Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018-2019". Theo đó, để thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ban chỉ huy quân sự phường đã tiến hành 8 bước đúng theo quy định, thực hiện đúng tiến độ, cung cấp đầy đủ các văn bản có liên quan phục vụ cho công tác thẩm tra giám sát của Ban Pháp chế. Kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ: duyệt chính trị và khám sơ tuyển 42 thanh niên, 13 thanh niên khám tuyển tại quận, 03 thanh niên trúng tuyển và nhập ngũ 01 thanh niên. Phường Phạm Đình Hổ được UBND Quận khen thưởng là đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục đó là việc danh sách tuyển chọn gọi thanh niên của một số tổ dân phố còn chưa chính xác, ghi không thống nhất về ngày tháng năm sinh, thời gian chốt các văn bản chưa cụ thể theo thời gian và một số văn bản còn thiếu chữ ký.

       Trong buổi làm việc với Ban Pháp chế và Ban chỉ huy quân sự phường, đồng chí Lê Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường đã phát biểu ghi nhận những cố gắng của Ban chỉ huy quân sự phường và đề nghị Ban chỉ huy quân sự lưu ý một số nội dung, bổ sung một số căn cứ pháp lý vào các văn bản ban hành.  

                                                                                                                       Đào Văn Sơn – UBND phường Phạm Đình Hổ