Hoạt động HĐND

HĐND phường Phố Huế đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9
Ngày đăng 27/09/2018 | 03:44

Thực hiện Nội dung chương trình các phiên họp năm 2018, ngày 15/9/2018, tại hội trường UBND phường Phố Huế, Thường trực HĐND phường Phố Huế đã tổ chức phiên họp thường kỳ với nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động của HĐND trong tháng, nhiệm vụ tháng tiếp theo; đánh giá việc triển khai Chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực, hai Ban; Đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri và các nội dung khác. Đặc biệt trong phiên họp, Thường trực HĐND phường đã triển khai dự thảo kế hoạch phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND.

         Tại phiên giải trình sắp tới, TT HĐND phường dự kiến lựa chọn hai nội dung cử tri phường đặc biệt quan tâm. Đó là: công tác lập lại trật tự đô thị; công tác quản lý VSMT trên địa bàn phường. Mục đích là đánh giá đầy đủ chính xác kết quả thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường; xác định trách nhiệm, đề xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, khó khăn; đánh giá đầy đủ chính xác kết quả thực hiện công tác phối hợp với Cty TNHH một thành viên môi trường đô thị Quận Hai Bà Trưng trong công tác thu gom rác thải và VSMT; xác định trách nhiệm của chính quyền, của công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Quận Hai Bà Trưng trong việc thực hiện các nội dung trên, đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, khó khăn. Phiên giải trình phải đảm bảo được tổ chức công khai với sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan, đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các văn bản liên quan khác. Kết luận phiên giải trình báo cáo với HĐND phường. Đối tượng giải trình là Thường trực UBND và các ủy viên UBND phường. Phạm vi giải trình là kết quả thực hiện công tác lập lại trật tự đô trên địa bàn phường và kết quả công tác phối hợp với Cty TNHH một thành viên môi trường đô thị Quận Hai Bà Trưng trong công tác thu gom rác thải và VSMT năm 2018;

        UBND phường, 2 ban HĐND phường và các bộ phận chuyên môn đã bước đầu triển khai thực hiện theo kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự đô thị và công tác quản lý VSMT trên địa bàn phường.

Phường Phố Huế