Hoạt động HĐND

Phiên họp tháng 10/2018 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 08/10/2018 | 03:07

Ngày 04/10/2018, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp tháng 10/2018 của Thường trực HĐND quận (thường trực).

     Ngày 04/10/2018, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp tháng 10/2018 của Thường trực HĐND quận (thường trực). Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND quận, đồng chí Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận, đồng chí Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Trưởng, phó hai Ban HĐND quận; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

     Tại phiên họp, Thường trực xem xét, đánh giá các nội dung thường kỳ thuộc thẩm quyền của Thường trực. Cũng tại phiên họp, Thường trực làm việc với UBND quận về việc thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 16/7/2018 của Thường trực HĐND quận giám sát đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách quận đã bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2018 trên địa bàn quận.

     Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Thường trực đã ghi nhận kết quả trong công tác đầu tư các dự án góp phần cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho các tổ chức, đơn vị, tạo cảnh quan đô thị khang trang, hiện đại, góp gần nâng cao điều kiện sống của nhân dân. Bên cạnh đó Thường trực HĐND quận cũng đề nghị UBND quận kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn giám sát chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục quan tâm để công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian tới đem lại hiệu quả thiết thực.

 

                                                                                                             Vũ Đức Tuynh - Văn phòng HĐND&UBND quận