Hoạt động HĐND

HĐND phường Thanh Nhàn triển khai các nội dung tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự văn minh đô thị và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày đăng 09/10/2018 | 03:16

Ngày 25/9/2018, tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn, thường trực HĐND phường Thanh Nhàn đã làm việc với thường trực UBND phường, Ban chỉ huy Công an và Trạm Y tế phường về các nội dung chuẩn bị cho phiên giải trình về công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu.

 

       Thực hiện Chương trình số 02/CTr-HĐND ngày 02/01/2018 của Thường trực HĐND phường về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường Thanh Nhàn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Thường trực HĐND phường về tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu;

       Ngày 25/9/2018, tại trụ sở UBND phường Thanh Nhàn, thường trực HĐND phường Thanh Nhàn đã làm việc với thường trực UBND phường, Ban chỉ huy Công an và Trạm Y tế phường về các nội dung chuẩn bị cho phiên giải trình về công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu với mục đích đánh giá đầy đủ chính xác kết quả thực hiện công tác; xác định trách nhiệm của các đơn vị, các bộ phận trong việc thực hiện nội dung trên.

       Tại buổi làm việc, bà Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã nhấn mạnh: thường trực HÐND phường Thanh Nhàn sẽ lựa chọn những vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm tại địa phương được cử tri quan tâm để tổ chức các phiên giải trình. Phiên giải trình sẽ được tổ chức đúng luật, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Tại phiên giải trình, các đại biểu sẽ đặt câu hỏi về trách nhiệm của từng người đứng đầu các đơn vị, các bộ phận liên quan đến lĩnh vực phụ trách, yêu cầu rõ lộ trình khắc phục.

       Để phiên giải trình đạt kết quả cao, thường trực HĐND phường đã phân công trách nhiệm của các Ban và đại biểu HĐND phường. Cụ thể:

      - Thành viên Ban Kinh tế Xã hội  cùng với Ban Pháp chế tổ chức khảo sát thực trạng trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu (quay phim chụp ảnh rõ từng địa chỉ vi phạm), trên cơ sở trách nhiệm, quyền hạn được phân công chuẩn bị các nội dung liên quan đến phiên giải trình; báo cáo đề xuất thường trực HĐND phường. Đại biểu HĐND phường nghiên cứu tài liệu, tham gia khảo sát và tham gia phiên giải trình khi thường trực HĐND phường yêu cầu.

       - Thường trực UBND phường, Ban chỉ huy Công an, Trạm Y tế phường thực hiện báo cáo theo nội dung giải trình, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ phiên giải trình của thường trực HĐND phường.

Nguyễn Như Quỳnh - UBND phường Thanh Nhàn